Contributie

Het lid maakt zijn contributie maandelijks zelf over. De contributie bedraagt 12 gelijke bedragen per jaar. Ook tijdens vakanties is men dus contributie verschuldigd.

De contributie wordt per maand betaald en bedraagt voor
• voor 16 jarige € 120,- per jaar (€ 10,- per mnd)
• voor 17 jarige € 132,- per jaar (€ 11,- per mnd)
• vanaf 18 jaar € 150,- per jaar (€ 12,50 per mnd)
• voor competitiespelers komt er € 2,50 per maand bij

De contributie wordt overgemaakt op rekeningnummer NL06 ABNA 046.07.06.608,
tnv BC’85, Helmond o.v.v. je naam

Advertentie