Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden 2 maanden voordat je wilt stoppen. Dit kan d.m.v. een briefje of mailtje naar onze penningmeester of aan de ledenadministratie.